İSO, COP28’de “Yeşil Dönüşüm ve KOBİ’ler” paneline ev sahipliği yaptı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında İstanbul Sanayi Odasının (İSO) ev sahipliğinde “Sürdürülebilir Üretim Çağında Yeşil Dönüşüm ve KOBİ’ler” paneli düzenlendi.

İSO’dan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde devam eden COP28 kapsamındaki panel, Türkiye Pavyonu’nda gerçekleştirildi.

Panelin konuşmacıları arasında OECD Girişimcilik, KOBİ’ler, Bölgeler ve Şehirler Merkezi Direktörü Lamia Kamal-Chaoui, CDP Etki Sorumlu Yöneticisi Nicolette Bartlett, Ereks-Blue Matters Yönetim Kurulu Üyesi ve Rematters-Tekstil Geri Dönüşüm Çözümleri Üst Yöneticisi (CEO) Romain Narcy ve Episome Biotech Kurucusu ve CEO’su Murat Balaban yer aldı.

İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, panelde, iklim değişikliğinin toplumu ve ekonomileri etkileyen en önemli küresel sorunlardan biri olduğuna işaret etti.

Tepe, iklim değişikliğiyle mücadelede öncelikli stratejinin, artan küresel ortalama sıcaklığın nedenlerinden sera gazı emisyonlarının azaltılması olması gerektiğini belirterek, “Bunu başarmanın yolu da tüm sektörleri yeşil geçişin itici güçleri olan yeni teknolojilerle ve inovatif iş modelleriyle dönüştürmek. Yeşil ekonomi değişimi, yalnızca iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmakla kalmayıp yenilikçiliği, istihdam yaratmayı ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği de teşvik edecektir. Yeşil geçişin başarılı olabilmesi için bu sürecin kapsayıcı olması ve kimsenin dışarda bırakılmaması önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

“Yeşil dönüşüme en büyük katkı KOBİ’lerden gelecek”

Sultan Tepe, küresel ekonomide çoğunluğu oluşturan KOBİ’lerin yeşil dönüşümde kilit rol oynayacağını, ancak bu işletmelerin çevresel sürdürülebilirliğe katkılarını engelleyen birtakım zorluklarla karşı karşıya bulunduklarını belirtti. Tepe, şunları kaydetti:

“Bu zorlukların başında finans, bilgi ve teknoloji engelleri karşımıza çıkıyor. Yeşil ekonomiye geçişte bu engellerin tespit edilmesi ve KOBİ’lerin çevre dostu girişimlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu perspektifle, İSO olarak 2021’de ‘sürdürülebilir üretim’ yaklaşımını benimseyerek ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘Sanayinin Dayanıklılığı’, ‘İşin Geleceği’, ‘Güvenli Çalışma Ortamı’ ve ‘Sürdürülebilir Finans’ olmak üzere 6 ana tema üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu kapsamda, 2021 yılında söz konusu alanlarda bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler düzenledik. Ayrıca, paydaşlarımızla işbirliğini geliştirmek amacıyla İSO Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurduk ve 10 farklı sektöre yönelik sürdürülebilir yol haritaları hazırladık.”

“Paydaşlarımızla işbirliğini sürdürmeyi taahhüt ediyoruz”

Tepe, “Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve Raporlama Hizmeti” projesiyle sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalara katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Sultan Tepe, “Bu projenin yanı sıra Yeşil Gündem Sohbetleri, Yeşil Bülten ve Yeşil Blog gibi hizmetlerle endüstriyel farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir yaklaşımlarla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Sosyal ve çevresel sorumluluğumuz gereği sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla işbirliğine devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.” bilgisini verdi.

Lamia Kamal-Chaoui de KOBİ’lerin ticari sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu belirterek, bu işletmelerin emisyonları azaltmak için doğru tavsiye, beceri ve finansmana erişmelerini sağlayacak politikaların uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Nicolette Bartlett, “Şirketler çevresel risklerini ve çevreye etkilerini açıklamalı. İklim ve doğa için bilime dayalı hedeflerini belirlemeli ve bunları başarmak için bir dönüşüm planı oluşturmalı. Ayrıca, hedefler doğrultusunda ilerlemek ve verilen taahhütlerin sorumluluğunu üstlenmek için gelişmeleri açıklamaya devam etmeliler.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yılda 100 milyar giysinin yüzde 1’i bile geri dönüştürülemiyor”

Romain Narcy, faaliyet alanlarındaki aşırı üretim ve tüketime dikkati çekerek, “Hazır giyim üreticisi olarak doğrusal iş modelinden çevreye karşı daha sorumlu olan döngüsel iş modeline nasıl geçebileceğimiz üzerine düşünüyoruz. Yılda 100 milyar giysinin yüzde 1’inden azı kullanım ömrü sonunda tekstil olarak geri dönüştürülüyor.” dedi.

Murat Balaban da kirletici sektörlerin yeşil dönüşüm konusunda başarılı olmaları için inovatif KOBİ’lerle işbirliği yapmalarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Sadece bir sektörün, bir tip atığından üretilen yenilenebilir enerji ve çevreci gübre miktarı dikkat çekici seviyelerde. Diğer sektörlerde de benzer çalışmaların yapılması yeşil dönüşümün istenilen hedefler doğrultusunda gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacak.” ifadesini kullandı.

Panelin ardından OECD’den gelen taleple Sultan Tepe ve Lamia Kamal-Chaoui görüşme yaptı. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü’nün de katıldığı görüşmede, yeşil dönüşüm sürecinde KOBİ’leri desteklemek için OECD ve İSO arasında olası işbirlikleri ele alındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x