Eskişehir Sanayi Odası, firmaların karbon ayak izini hesaplayarak, belgelendiriyor

Sürdürülebilir Yeşil Dönüşüm konusunda Eskişehir Sanayi Odası önderliğinde başlatılan çalışmalara Eskişehirli sanayicilerin ilgileri her geçen gün artarak devam ediyor. Bünyelerinde birimler oluşturan şirketler, ESO’nun düzenlediği eğitimlere katılıyor, danışmanlık hizmetleri alıyor.

ESO’nun oluşturduğu uzman ekip, şirketlerin karbon ayak izini ölçüp, hesaplayarak bir rapor olarak firmalara sunuyor. Bugüne kadar 30’a yakın firma karbon ayak izi raporunu ve belgesini ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nden aldı. Eskişehir Sanayi Odası sürdürülebilirlik alanında verdiği desteklerle KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırıyor, Eskişehir sanayisine güç katıyor.

Sınırda karbon düzenlemesine uyum hızlanmalı

Prof. Dr. Cengiz TÜRE ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı & ESTÜ Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) AB’deki üreticilerin ve ithalatçıların karbon mevzuatları zayıf olan veya bu konuda hiçbir düzenlemesi olmayan ülkelere yönelmelerini engellemeyi hedeflenmektedir.

Böylece, AB’de işleyen Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) nedeniyle karbon vergisi ödeyen üreticilerin, “karbon kaçağı riski” olan ürünlerin ithalatının yarattığı haksız rekabetten korunmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, AB pazarına ihraç edilen birim ürün başına gömülü emisyonların yoğunluğuna göre ürünlerin vergilendirilmesini sağlayan bir mekanizmadır.

AB SKDM, şu an için çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum sektöründe üretilen ve AB içerisine ithal edilen ürünleri kapsamaktadır. Fakat bu süreç 2030 yılına kadar tüm sektörleri kademeli olarak kapsayacak şekilde devam edecektir. Çok yakında, İklim Değişikliği Kanunu’nun ülkemizde de yürürlüğe girmesiyle AB ETS’ye benzer bir süreç Türkiye için de işlemeye başlayacaktır.

Öncül ürünler sağlayan tedarikçi de dikkat etmeli

Ülkemizde ilgili kurumların öncülüğünde şimdiye kadar bilgilendirme ve ön hazırlık amacıyla yapılan çalışmalar, 17 Ağustos 2023 tarihinde AB’ye Mal İthalatçıları İçin SKDM (CBAM) Uygulaması Hakkında Rehber Belge’nin yayınlanmasıyla daha da netleşmiş durumdadır.

Ancak, ülkemizde bu sürecin sadece nihai ürün ihracatçısı olan işletmeleri ilgilendirdiği gibi bir yanılgının olduğunu da gözlemlemekteyim. Oysa ilgili süreç, ihraç ürün içinde tedarikçilerden KOBİ’ler dahil temin edilen birim öncül malzemelerdeki gömülü emisyonları da içermektedir.

Dolayısıyla direkt ihracatçı olmasa bile ihracat yapan bir işletmeye öncül ürünleri sağlayan tedarikçiler de, birim ürünlerindeki gömülü (direk ve dolaylı) emisyonlara ilişkin bilgileri benzer şekilde sağlamakla yükümlü olacaklardır. Diğer yandan, SKDM uygulamaları daha resmen yürürlüğe girmeden önce AB’deki bazı marka değeri yüksek ithalatçı firmaların, gerekli bilgileri tedarikçi işletmelerden standartlara uygun bir şekilde istemeye başladıklarına tanıklık ediyorum.

Böylece, AB’deki ithalatçı firmaların talebi doğrultusunda SKDM yükümlülüklerini önceden yerine getirmek zorunda kalan işletmelerin yaşadıkları zorlukları Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi olarak yaptığımız çalışmalar sırasında görme fırsatına sahip oldum. Bu kapsamda, işletmelerde SKDM sürecinin yönetilmesini güçleştiren temel konuları şöyle özetleyebilirim:

-İşletmelerin konunun önemini, ilgili düzenlemeleri ve yükümlülükleri yeterince bilmemeleri.

– İş insanlarının ve üst yöneticilerin sürece yeterli ilgiyi göstermemeleri.

-Sürecin yönetimi için gerekli iş paketi tanımları ve sorumluların belirlenmesi, sürece özgü uzman istihdamından ve danışmanlık alınmasından kaçınılması.

-Kullanılan hesaplama metodolojilerine yönelik bilgi eksikleri ve işletmelerde fiziksel ve finansal karbon muhasebesine geçişin kavranmamış olması.

-Hesaplamaların yapılabilmesi için proseslere ve öncüllere ilişkin sağlıklı ve ulaşılabilir metrik (ölçülebilir temelli) veri tabanının eksikliği.

-Tedarikçilerle iş birliği ve doğru veri sağlama gibi konularda güçlükler yaşanmaktadır. Ayrıca ithalatçı firmalar, kendi inisiyatifleriyle, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız bir dış değerlendirmeden geçen bir kurumsal sürdürülebilirlik raporunu da talep etmeye başlamışlardır. Büyük ölçekli firmalar bu raporlara sahip olmakla birlikte, tüm işletmelerin kurumsal standartlara uygun bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamaya başlamaları da büyük bir önem taşımaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporu artık çok önemli

AB SKDM sürecinin uygulanmasına yönelik ilgili sektörler için mali yükümlülük getirmeyen geçiş dönemi emisyon raporlaması ve 2026 yılında raporlamaya dayalı başlayacak olan mali yükümlülükler düşünüldüğünde, sanayi sektörünün ve tedarikçilerinin yukarıda belirtilen eksiklikleri giderebilmeleri için zamanın hızla daraldığını da ifade etmek isterim. Ayrıca, diğer sektörlerin 2030 yılına kadar SKDM kapsamına adım adım dahil olacakları sürenin uzun olduğunu düşünmek de büyük bir yanılgı olacaktır.

Çünkü her ne kadar bu sürece uyum sağlamada yaşanabilecek güçlükler bir çırpıda sizlerle paylaşmak kolay olsa da önceden kazanılmış iş yapış alışkanlıklarının değişerek SKDM süreci için gerekli uygulamaların kurumsal kapasiteye kazandırılması için var olan sürenin iyi değerlendirilmesinin firmaların ihracat potansiyellerini koruyabilmeleri bakımından kritik olduğunu belirtmek isterim.

Diğer yandan, işletmelerin sadece SKDM sürecine yönelik gerekli bildirimleri yapmaları yeterli olmayıp, bu verilere bağlı olarak ürünlerindeki gömülü karbon salım miktarı için karbon azaltım (dekarbonizasyon) hedefleri de koymaları gerekmektedir. Aksi taktirde AB’deki ithalatçılar, ülkemizdeki işletmeler yerine ya daha düşük karbonlu ürünleri üreten başka ülke firmalarını tercih edecekler ya da sürekli yüksek karbon vergisi ödeyerek daha düşük kazançlarla ihracat yapabilecekler.

Sonuç olarak; önce 2030, sonrasında ise 2050 yılına kadar SKDM sürecini işletecek olan AB’ye yapılan ihracat potansiyelinin koruması ve arttırılması ülkemiz ekonomisi için stratejik bir önem taşımaktadır. Özellikle sanayi sektörünün, SKDM sürecine uyumu son güne bırakmadan yöneterek, karbon yoğunluğu düşük ürünleri bütüncül, sürdürülebilir, döngüsel ve yeşil üretim modellerini kullanarak üretmeye hızla yönelmesi büyük önem taşımaktadır.

AS ÇELİK VE ISIL İŞLEM SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Metal.

Üretim konusu: Endüstride yeni imal edilecek ürünlerin kalıp malzemeleri ile üretimde ve tamir/bakımda kullanılan alaşımlı ve ısıl işleme uygun yuvarlak ve yassı lama/plaka formundaki çelik bakır, paslanmaz ve mühendislik plastiklerinin stoklanması ve satışı.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Firmamızda doğalgazı yüzde 13, elektriği yüzde 22, ulaşım / nakliyeyi ise yüzde 55 ölçümlendirdik. Karbon ayak izimizi azaltmak için fabrika çatımıza 49.05 kWp/33.3 kWe kapasiteli GES kurulumu gerçekleştirdik. Bu kapasite ile tüketimimizin tümünü karşılayabiliyoruz. Şirketimizin tüketimi ağırlıkla olarak nakliye ve sevkiyat kaynaklıdır. Bunu azaltmak için kullanacağımız malzemeleri biriktirerek daha ağır tonajlı araçlarla tek seferde yapmaya çalışıyoruz.

ALP HAVACILIK SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Havacılık ve uzay.

Üretim konusu: Havacılık ve savunma endüstrisi için uçuş kritik parçaları dahil olmak üzere test ve çok eksenli CNC hassas işleme, dişli şekillendirme ve taşlama, sac imalat ve bitmiş parça / montaj üretimi, uçuş kritik/ döner komponent, alt sistem ve sistem imalatı; ısıl işlem, kaynak, metal yapıştırma, yüzey iyileştirme ve kimyasal işlemleri.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Alp Havacılık olarak enerji yönetimi konusunda sahip olduğumuz ISO50001 belgesi ve beraberinde enerji verimliliği çalışmaları yaparak, enerjinin daha etkin kullanımını amaçlıyoruz. Bu kapsamda yapılan iyileştirme çalışmaları ile enerji kullanımında düşüşler gözlenmektedir. Yeşil enerji (GES) ile ilgili çalışmalar başlatılmış, sonuçları beklenmektedir. Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması yaptırılarak mevcut durum analizi çıkartılmıştır.

BOYPLAST BOYA PLASTİK SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Plastik ürünleri imalatı.

Üretim konusu: Her türlü boya imali-ağaç, metal, saç plastik malzeme üzerine boyama işleri ve bu imalde kullanılan hammadde, kimyevi maddelerin, cihaz ve malzemelerin konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat ve cihazların bunlara ait yedek parçalarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: ISO 14064-1, standarttı kapsamında emisyon kaynaklarımızı belirleyerek kurumsal karbon ayak izimizi hesaplattık ve ESO’ya kayıtlı 900 firma içinde ilk 15 firma arasında yer aldık. TÜBİSAD’ın yetkilendirdiği kuruluşuna elektronik atıklarımızı bağışlayarak Darüşşafaka Eğitim Kurumlarındaki çocukların eğitimlerine katkıda bulunduk.

Kullanılabilecek durumda olan atıkların tamiri ile köy okullarında bulunan çocuklarımızın yüzünü güldürdük. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik çalışmalarını izlemek ve onları gelişime teşvik etmek adına Boyplast Tedarikçi Etik Değerler, Çevre, İSG ve Sürdürülebilirlik anketi hazırladık ve tedarikçi sözleşmelerimizi güncelledik. GES kurulumu için bağlantı anlaşmamızı imzaladık. Ayrıca işimizi oluşturan tüm operasyonel süreçlerde sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlayarak, tüm paydaşlarımız ile paylaşmaktan mutluluk duyduk.

KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: İnşaat ve yapı sektörü.

Üretim konusu: Yapıştırıcılar, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, ısı yalıtım malzemeleri, tamir harçları, zemin malzemeleri, sıvalar, astarlar, boya, katkılar ve yardımcı malzemeleri (yapı kimyasalları) üretimi.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevresel değişimlerin etkileriyle, doğal kaynakların korunmasının önemi her geçen gün daha da artıyor ve bu durum sürdürülebilir üretim yöntemlerine olan ihtiyacı da artırıyor. Özellikle işletmelerde uygulama açısından sürdürülebilirlik, doğal kaynakların tasarruflu, verimli bir şekilde kullanılması ve atıkların azaltılması ile mümkündür.

KYK Yapı kimyasalları olarak, 2007’den bu yana içselleştirerek uyguladığımız yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 140001, ISO 45001, ISO 10002) ile birlikte, iş süreçlerimize proaktif yaklaşımlarla kontrol noktaları oluşturuyor, hedeflerle takip ediyor ve gerektiğinde iyileştiriyoruz. Toz ürünlerinin neredeyse yüzde 80’ini geri dönüştürerek, ürün içerisinde yeniden değerlendiriyoruz.

Atık azaltma çalışmaları yapıyor, azaltamadığımız atıkları ise ayrıştırarak bertarafını sağlıyoruz. Satın alma kriterlerinin yanı sıra; tek kullanımlık ürün yerine yeniden kullanılabilir, çevre dostu ürünler ve enerji tasarruflu cihazları tercih ediyoruz. 2020’den bu yana başladığımız dijital dönüşüm ile birlikte süreçlerimizi sanal ortama aktararak, matbu evrak ihtiyacını minimize ediyoruz.

Enerji kaynaklarının israf edilmeden, verimli kullanılması için ve iş güvenliği- çevre konularında çalışanlarımızı düzenli bilinçlendiriyoruz. Ürün gamında bulunan yalıtım ürünlerimiz, aynı zamanda enerji verimliliğine hizmet ettiği için; müşteri ve nihai kullanıcıları hem ürün, hem de uygulamalar konusunda bilinçlendirerek farkındalığa ve toplumsal sürdürülebilirlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlıyoruz.

Bunlarla beraber, çevresel riskleri azaltıcı yatırımlar ile faaliyetlerimizi destekliyoruz. 2016 yılında ilk olarak Eskişehir Fabrikada dizel forkliftleri elektrikli forkliftlerle değiştirdik. 2021 yılında da bunu tüm fabrikalara yaygınlaştırdık. Yine 2021 yılında tüm fabrikalarımıza sıfır atık belgeleri aldık. 2022 yılı için kurumsal karbon ayak izimizi belgeledik.

2021 yılında Eskişehir, 2023 yılında ise Diyarbakır ve Adana fabrikamızda endüstriyel palet dizim robotu yatırımı yaptık. Manuel olarak yapılan palet üzerine ürün dizim işlemlerinin bir kısmı otomatik yapılarak, daha verimli üretim sağlamış ve çalışanların daha iyi şartlarda çalışması sağlanmıştır. 2024 yılında ise, karbon ayak izinin azaltılması kapsamında ilk etapta fabrikalarımız enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede güneş paneli yatırımı planladık.

Sürdürülebilir üretim denildiğinde, insan ve güvenli çalışma ortamı da sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Uzun yıllardır yapılan iyi uygulamalarla beraber tüm fabrikalarımızda iş güvenliği kültürü oluşturulmuş olup, sürekliliği için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu, uzun vadede işletmemizin güvenli büyümesine ve başarısına olumlu bir katkı sağlayacaktır.

DÜŞLERSAN METAL SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Otomotiv, beyaz eşya, metal ve plastik yan sanayi.

Üretim konusu: Metal parçaların şekillendirilmesi, kaplanması ve boyanması.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Bütün üretim aşamalarında, müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini gözeterek, kaliteli, düşük maliyetli talebe uygun, zamanında sunduğu hizmetler ile firmamız ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45000:2018 VE 16949:2016 belgelerine sahiptir. Firmamızda, şirket araçları ulaşım nakliye karbon hesabının büyük kısmını oluşturuyor.

Elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonunu azaltmak için yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonunu azaltmak için yenilebilir enerji kaynaklarından 820 kurulum, 600 kapasite güce sahip güneş enerjisi kullanılmakta, işletme tüketiminin yüzde 100 ‘ünü GES karşılamaktadır.

BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNA SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Makine ve atık yönetimi.

Üretim konusu: Makine üretimi, tesis müteahhitliği, atık geri dönüşümü ve geri kazanımı ile ahşap palet üretimi ve geri kazanımı.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Şirketimiz, sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm alanında kararlı bir şekilde ilerlemektedir.

Bu çerçevede önemli çalışmalar yürütmektedir. Şirketimiz, kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek karbon ayak izini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bu amaçla, mevcut emisyonları azaltmak için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Ek olarak, ürünlerimizin ve operasyonlarımızın karbon ayak izini hesaplamak için kapsamlı bir süreç başlatmıştır.

Sürdürülebilir Çevre Birimi tarafından, organizasyon içerisindeki personelin sürdürülebilirlik konularına yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimler ile ekolojik bilincin şirket genelinde daha geniş bir şekilde kabul görmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimler, çalışanların sürdürülebilir üretim ve dönüşüm ilkelerini kavramalarını, bu ilkelere iş uygulamalarında yer vermelerini ve günlük faaliyetlerinde sürdürülebilirlik açısından daha bilinçli hareket etmelerini desteklemektedir.

Personel araçlarının kullanımında sürdürülebilir sürüş teknikleri ve yeşil rotaların tercih edilmesi yönünde ikazlar yapılarak, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. Elektrik tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak için GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kurulumu gibi çevresel projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Aydınlatma sistemlerini tasarruflu ve sensörlü LED lambalara dönüştürme çabaları, enerji tasarrufu hedefleri doğrultusunda başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Lojistik operasyonlarında belirli bir hacmin altında gerçekleştirilmemesi politikası benimsenerek, çevresel etkilerin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Müşteri ziyaretleri sırasında müşterilerin özellikle lojistik ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratılmasına yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından düzenlenen Yeşil Yakalı Akademisi Eğitim Programı’na katılım sağlayan personel sayısının yüksek olması, şirket içerisinde sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratma ve uygulama çabalarının, çalışanlar arasında daha geniş bir şekilde kabul gördüğünü ve bu çabaların olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde ‘Atığa Değer Kat, Geleceği Yarat’ projesi ve 8. İstanbul Karbon Zirvesi’nde ise ‘Ahşap Paletin Sürdürülebilir Yolculuğu’ projesi ile Düşük Karbon Kahramanı olarak ödüllendirilmiştir.

Hali hazırda kullanılan elektrikli forkliftlerin daha etkin kullanılması için personel bilinçlendirme çalışmaları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilir Çevre Birimi, üniversite öğrencilerini sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinliklere katılarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizdeki stajyerlere yönelik sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi çalışmalarıyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, stajyerlerimize sürdürülebilirlik kavramını anlama ve sürdürülebilir iş uygulamalarına katkı sağlama konularında rehberlik edilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmalar, şirketimizin yeşil dönüşüm sürecinin başlangıcında ve sürdürülebilirlik misyonuna olan taahhüdünün bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

YAKABOYU KABİN MAKİNE ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Metal imalatı.

Üretim konusu: Kaynaklı şasi parçaları, metal karoseri ve operatör kabinleri imalatı.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Şirket olarak sürdürülebilirlik konusunda kararlıyız. Şirket olarak enerji ve kaynak verimliliğini arttırmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, atık yönetimini iyileştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bu kapsamda şirketimiz birinci aşaması 491.15 KwP güce sahip çatı üzeri GES projesini Mart 2023 tarihinde devreye almıştır. İkinci aşama 524.7 kWp güce sahip çatı üzeri GES projesi Eylül 2023 sonu itibari ile devreye alınmış olacaktır.

METKO HÜTTENES ALBERTUS KİMYA SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Kimya.

Üretim konusu: Eskişehir şubesi: Döküm sanayi için besleyici gömlek üretimi ve ürün geliştirme faaliyetleri. Bilecik şubesi: Döküm sanayi için sentetik reçine, boya ve döküm kimyasalları üretimi ve ürün geliştirme faaliyetleri.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi katkısıyla, 2019 yılı baz alınarak hazırlanan kurumsal karbon ayak izi çalışmaları, Mayıs 2022 de tamamlanmış olup, sonraki çalışmalar, HA Global’in yönlendirmesiyle 2022 yılı için de sonuçlandırılmıştır. Buna göre belirlenen aksiyon planları doğrultusunda hedeflere paralel çalışılıyor.

SANOVİT SERAMİK SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Seramik.

Üretim konusu: Seramik sağlık gereçleri.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Sürdürülebilir yeşil üretim konusunda ilk yaptığımız çalışma ESO işbirliğiyle karbon ayak izi raporu çıkarmak oldu. Karbon ayak izi oranını azaltıcı ve enerji verimliliğini artırıcı faaliyetler olarak eski tip elektrik motorları daha verimli yeni nesil elektrik motorları ile değiştirildi.

İşletme içi aydınlatma ekipmanları daha verimli ve tasarruflu olan ekipmanlar ile değiştirildi. Enerji verimliliği hakkında çalışanlarımızda farkındalık yaratmak amacıyla şirket içi eğitimler düzenlendi. Toplamda 1 MWp gücünde güneş enerji santrali kuruldu ve devreye alındı. Doğalgaz tüketimini azaltıcı faaliyetlerimiz sürmektedir.

LANDE ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Metal işleme.

Üretim konusu: Rack kabinet ve aksesuarları.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Kurumsal karbon ayak izi ve normalize ürün karbon ayak izini hesaplayarak bu konu ile ilgili çalışmaya başladık. Üründe kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme miktarıyla ürünün geri dönüştürülebilirlik oranlarını belirledik. Mevcut oranların yükseltilmesi için belirlenen hedeflere yönelik, alt tedarikçilerimiz ile çalışmalara başladık.

Çevresel, ekonomik ve sosyal kapsamlı ilk sürdürülebilirlik raporu GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) hazırlayarak web sitemizde tüm paydaşlarımızın bilgisine sunduk. Kurumsal Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın uluslararası kriterlere göre uygunluğunu değerlendirmek üzere, bağımsız kurum olan Ecovadis sürecine dahil olduk. İlgili personellerimize ISO 26000 eğitimi verdik. Tüm çalışanlara da Sürdürülebilirlik eğitimi vermeye başladık.

TURMET MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Endüstriyel minerallerin üretimi.

Üretim konusu: Toz harç imalatı.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: İşletmemiz tarafından oluşturulan çevre ve enerji politikaları doğrultusunda yapılan çalışmalar müşterilerle de paylaşılarak müşteri bilincini artırmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının işletmede uygulanabilmesi adına ilgili firmalarla görüşülüp verimlilik analizi yaptırılmıştır.

Ürettiğimiz ürünlerin paketleme ve tedariği konusunda yeşil dönüşüm süreci başlatılmıştır. Ambalaj tüketimini azaltabilmek için bigbag ve kraft torba ile paketlemesi yapılan ürünlerin sevkiyatının silobas ile gerçekleştirilmesi konusunda müşteriler teşvik edilmektedir. Ayrıca makine teknolojileriyle verimi artırıyoruz.

ENTEKNO ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİK VE NANO MALZEMELER SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Kimya ve kozmetik.

Üretim konusu: MicNo Powder/ çevreye duyarlı ve insan sağlığına zararsız kozmetik hammaddesi

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: 2008 yılında Eskişehir Anadolu Teknoloji Geliştirme Parkı’nda kurulan Entekno, kurulduğu günden itibaren, sürdürülebilirliği odağına almış olup gerek üretimde gerekse diğer faaliyetlerinde buna göre hareket etmiştir. Entekno olarak sürdürülebilir büyümeyi ve ürünlerimizin günlük hayatlarımızda kullanılabilir olmasını hedefledik.

Entekno’nun geliştirdiği MicNo®Powder, çinko oksit toz teknolojisi, güneşin yaydığı zararlı UV ışınlarına engel olan ulusal ve uluslararası patentlere sahip inorganik esaslı, doğal mineral filtredir. MicNo®Powder kullanım alanı, başta güneş koruyucuları olmak üzere UVA / UVB ışımalarını önleyerek SPF koruma etkisi sağlayan tüm kozmetik ürünlerini kapsamaktadır. Yapılan araştırmalarda son 30 yılda görülen kanser vakalarının 1/3’nin cilt kanseri olduğu tespit edilmiştir.

Bu sorunun önlenmesine katkıda bulunmak için Ar-Ge çalışmaları sonunda MicNo® toz teknolojisi geliştirilerek, kanser vakalarının azaltılması hedeflenmektedir. MicNo®Powder üretim prosesinde kullanılan yüksek saflıkta çözücüler, özel işlemler ile geri kazanılmakta ve tekrar üretimde kullanılarak sıfır atık oluşması sağlanmaktadır. Geliştirdiğimiz üretim teknolojisi ile üretim prosesi sırasında su tüketilmeyerek doğal kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda erişilebilir ve temiz enerji kullanıyoruz. Herhangi bir su kaynağı, fosil yakıt tüketimi olmayıp üretimde sadece elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Okyanusların oksijen dengesini sağlayan mercan resifleri yıllık ortalama 6-14 bin ton arasında kimyasal filtreli güneş kremine maruz kalarak kirlenmekte ve zarar görmektedir.

Doğal ürün sertifikasına da sahip olan MicNo® teknolojisi mercan resiflerine zarar vermeyerek ekosistemin korunmasını, okyanusların oksijen ihtiyacının karşılanmasının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Proses tarafında kullandığımız kimyasalları geri kazanarak atık oluşması ve ekstra kaynak kullanımı önlenmektedir. Bununla birlikte az miktarda oluşan kimyasal atıklarımızın başka sektörler için hammadde olarak kullanımı sağlanmaktadır.

Yatırım planlarımız içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu yer almaktadır. İyileştirme çalışmalarımız ile enerji tüketimimizdeki azalma aylık olarak takip edilerek hedeflerle karşılaştırılmaktadır. Tüm çalışanlarımıza uygun çalışma koşullarında sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı sağlamaktayız. Bunun yanında çalışanlarımızın ülkemize uzun süre hizmet vermesini ve etrafındakilerin gelişmesine katkıda bulunması için gerek teknik gerekse günlük hayat ile ilgili konularda düzenli eğitim vermekteyiz. İnsan kaynağımızın sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız.

ERDOĞANLAR GIDA SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Gıda üretimi ve toptancılığı.

Üretim konusu: Helva ve reçel.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Öncelikle karbon emisyonunun azaltmaya yönelik çalışmalarda ilk olarak şirketimizde çalışan tüm personele bilinçlenme eğitimi verdik. Karbon ayak izini azaltmak için aldığımız önlemler kapsamında enerji tasarruflu ofis ekipmanları kullanmaya özen gösterdik.

Mutfak atıklarının mümkün olduğunca azattık. Kişisel araç kullanımını en aza indirmeye çalıştık. İş seyahatlerini sınırlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Geri dönüşümün çok önemli olduğunun bilinciyle geri dönüştürülecek mal ve ürünlere yöneldik. Kağıt tasarrufunu en aza indirmek için çalışanlarımızı bu konuya empoze ettik ve tüketimi minimum seviyeye indirdik.

ALBAYRAK MAKİNE ELEKTRONİK SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Raylı sistemler.

Üretim konusu: Peron ayırıcı kapı sistemleri, araç iç dış kapısı.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Albayrak Makine olarak çalışanlarımızda bilinç oluşması için eğitimler veriyoruz. Günlük yaşamda basit gibi görünmekle birlikte aslında küçük tasarruflarla bile karbon ayak izinin nasıl minimal düzeye indirilebileceğinin bilinciyle hareket ediyoruz.

Örneğin kurum bünyesinde çalışan personellere iş yerine gelirken şahsi araçlarıyla değil de kurumun servisini kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Çay ve diğer benzeri içecekleri tüketirken olabildiğince cam bardak kullanımına yönlendiriyoruz. Yükte ağırlığı fazla olmayan ve taşıma mesafesi kısa olan malzeme taşıma durumlarında forklift kullanımının tercih edilmemesini sağlıyoruz.

Özellikle hafta sonları başta olmak üzere fabrikanın kapalı olduğu sürelerde pc vb cihazların tamamen kapatılmasını salık veriyoruz. Geri dönüşüm sınıflandırılması yapılıp uygun geri dönüşüm seçeneklerine göre atıklarımızı geri dönüşüme veriyoruz. Doküman çıktılarını olabildiğince azaltıp dijital ortamlarda dokümantasyon seçeneğini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kağıt tasarrufu adına bir çok takibi çıktıdan değil de artık dijitalden takip ediyoruz. Dış alımlarda fabrikamıza en yakın kurumları tercih etmeye çalışıyoruz. Tedariklerimizi gerçekleştirirken belirli bir hacmin altında olan paketleri bekletip toplu tedarik gerçekleştiriyoruz.

Çevre düzenlenmesi ve fabrikamızda peyzaj hizmeti alıyoruz. Ayrıca, tesilerimizde doğalgaz tüketimini azaltmak adına dış cephe işlemleri yaptırmak ve su tüketimini azaltmak için zaten birkaç yerde var olan sensörlü musluklarımızın sayısını arttırmak planlarımız arasında bulunuyor. Kaynak işlemi sonrası ortaya çıkan dumanı engellemek adına da adımlar atmaktayız.

EPTA ESKİŞEHİR METAL VE KABLO SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Beyaz eşya, savunma sanayii ve otomotiv sanayii.

Üretim konusu: Metal form verme ve kamçı kablo üretimi.

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: EPTA, kurulduğu günden bugüne çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerini üretim süreçlerine aktarmaya yönelik faaliyetlerini arttırarak devam ettirmektedir. 2021 yılında Eskişehir Sanayi Odası desteği ile Kurumsal Karbon Ayak İzimizi hesaplatarak mevcut durum analizini yaptık. Bu rapor bizlere kısa, orta ve uzun vadeli oluşturduğumuz planlarımızda düşük karbonlu üretim ve tüketim yolunda ilerlememiz için ilk temel bilgileri sağladı.

Sürdürülebilir Plan ve Projeleri geliştirmek, uygulamak ve izlemek için; Genel Müdürümüz Sayın Güven Terzioğlu öncülüğünde EPTA Sürdürülebilirlik Birimimiz 2022 yılı itibari ile resmi faaliyetlerine başladı. Birim; sosyal, ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik konularında çalışmalarına düzenli toplantılar yaparak devam etmektedir. Geliştirilen projelerden GES Projesi 2022 yılında faaliyete geçmiş olup, enerji tüketiminin yüzde 35 oranında azalması hedeflenmektedir. Dünya için üretirken; dünyamızın yaşadığı iklim krizine duyarsız kalmayıp var gücümüz ile sürdürülebilirlik, sorumlu üretim çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

MEÇ PLASTİK KALIP VE METAL İŞLEME SANAYİ

Faaliyet gösterdiği sektör: Plastik.

Üretim konusu: Beyaz Eşya sektörüne yönelik plastik enjeksiyon

Sürdürülebilir yeşil üretim ve dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar: Meç Plastik firması olarak 2022 yılı karbon ayak izi hesaplaması yaptırdık. Rapor teslim alındıktan sonra karbon ayak izi azaltma çalışmalarına başlanıldı. Danışman firmamızla birlikte proje, eğitimlerle 2023 yılı içerisinde karbon ayak izimizi düşürme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Güneş enerji sistemi panellerini kurarak enerji verimliğimize yüzde 25 katkıda bulunmasını öngörüyoruz. LPG yakıtlı forkliftlerimizin yerine elektrikle çalışan forklift alarak bunların da şarjını elektrik panel sistemiyle yapıyoruz.

Sıfır atık projemizle de ayrıştırma yapıyoruz, atık sistemimiz şuan aktif olarak devam etmektedir. Danışman firmamızın vermiş olduğu eğitim ve bilgilendirmeleri uygulamaya başladık. Uzun yolculuklarda şirket araçlarımıza navigasyon kullanarak yeşil rota ile kısa mesafe kullanımına yönlendiriyoruz. Sevkiyatlarımızda Epal geri dönüşüm paletlerini kullanıyoruz.

Araç lastiklerinde geri dönüşümlü hm lastiklerini kullanıyoruz. Arçelik ile ortaklaşa çalışarak TEP düşürülmesi faaliyetlerimiz aktif durumda. Ayrıca SEDEX belgemizde cinsiyet ayrımı olmadan, iş etiği ETIBASE şartlarına uygun şekilde işletmemizde uygulanmaktadır. Yaşanabilir yeşil bir dünya için Meç Plastik firması olarak üstümüze düşen sorumlukları yerine getirmek yolunda tüm inancımızla çalışmalara devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x